4.6.17

els especialistes


Llegin els comentaris de (¿o sería a?) la prensa digital (podría esmentà també instagram i la tira daltres mitjans de comunicació) arribo a la conclusió que els que els fant tenen l'idea clara que la correccio linguistica -especialmen l'ortogràfica- es cossa dels especialistes -linguistes, filolecs, grámatigs o com vulga que s'hi anomeni aquesta gen. La meva idea hem sorpren una mica perqué encare ara penso -potser no amb tanta forsa com avans- que en aquet païs totom es te per un especialista en cuasi tot i si no som especialistes en mes cosses es perqué es tracte de cosses insignificants que no merexen la nsotra atenció.