14.3.15

edat digital


En oral, en paper o en digital, no veig gaires diferències en la història: les històries continuen sent les mateixes per molt que alguns ens vulguin fer creure que ja vivim en un altre món o que la cosa és a tocar. Tot plegat, detalls insignificants en la història de la humanitat per bé que tecnològicament la tendència comenci a ser de progressió geomètrica. Prehistòria, protohistòria, història... A penes uns milers d'anys en la evolució (sic) de l'espècie. Una anècdota ignorada des de la perspectiva dels eons de la vida de l'univers. Quan algú des del planeta Alfa Centauri Bb contempla els humans o els ciborgs del planeta Terra es deu fer una panxada de riure, o de plorar, encara no se sap.