10.2.08

do de llengas

Després de mirar el partit del Barça –res a dir- a TV3, he fet una passada ràpida pels altres canals. M’he aturat un moment a Millennium –un interessant clàssic de la vella escola-, que aquesta nit tractava el tema de l’alimentació, assumpte que domino perfectament, com ha quedat demostrat en diverses ocasions. Just en el moment del meu zàping, l’inefable Ramon Colom, parlant no sé de què, deia: “m’he fet un liu, un enrenou*...”

El meu amic Josep Maria, company d’aula universitària d’en Colom, sosté la teoria que el noi ha fet carrera perquè portava corbata quan els altres anàvem de qualsevol manera. Li he donat voltes a la seva hipòtesi i no l’acabo de trobar versemblant, crec que hi deu haver alguna cosa més, molt més definitiva, que mai no arribaré a saber. No pot ser que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que es caracteritza per un rigor inqüestionable en l’aplicació dels seus principis**, encara no li hagi donat un toc, o potser és que la parla del presentador és un exemple d’allò de “la diversitat de la nostra societat”. De totes maneres, seria bo que advertissin –veu en off- abans de començar el programa que bona part de la parla de l'esmentat presentador i el català estàndard desitjable és pura coincidència. No sigui cosa que hi hagi alguns menors lingüístics que el prenguin com a model.

*1 1 m. [LC] So que no és la veu humana o d’un animal ni el so d’un instrument músic, so no musical degut a impulsions irregulars i confuses. El soroll de la pluja, d’una cascada, del mar. El soroll del vent, del tro. Soroll de passos, de cotxes. Des d’aquí no sentim el soroll de les onades. Posar oli a un pany perquè no faci soroll. Picant amb les maces, feien un soroll insuportable.
2 m. [LC] Agitació, bullícia, moviment de coses que es porten d’un lloc a l’altre. Sense fer renou ni brogit. Fer-ho anar tot en renou.


** La CCMA té la missió d'oferir a tots els ciutadans de Catalunya, en compliment del mandat del Parlament, un servei públic audiovisual de qualitat, compromès amb els principis ètics i democràtics i amb la promoció de la cultura i de la llengua catalana.
La producció i difusió d’aquest servei es gestionarà amb criteris d’eficiència i buscant la màxima acceptació per part del públic. Així doncs, ajudar a la consolidació i expansió de la llengua, la cultura, la identitat i la projecció internacional de Catalunya, reflectint la diversitat de la nostra societat actual, és un dels objectius principals de la CCMA...

Principis generals de la programació
Respecte a la llibertat d'expressió.

Respecte al pluralisme polític, cultural i lingüístic, religiós i social.
Promoció de la llengua i la cultura catalanes.
Respecte als principis d'igualtat i de no discriminació per raó de naixement, raça, sexe o qualsevol circumstància personal o social.

El cas és difícil, no ho nego. Sí feu una combinació amb els diversos fragments en negreta veureu que la Corporació es pot trobar amb una sèrie de contradiccions difícils de resoldre, encara que la llibertat d’expressió, el pluralisme lingüístic i la no discriminació per qualsevol circumstància personal guanyen per 3 a 1 la promoció de la llengua catalana.

3 comentaris:

gemma ha dit...

El barça a perdut 3 a 1 ??

El veí de dalt ha dit...

Juàs, juàs! (o hauria de de dir je, je... que fa més estàndard?) Aquest Colom és un colomí!

pere ha dit...

Deixem-ho amb que el Madrid ha guanyat 7 a 0, que ja són ganes de crear depressions.

He, he! Aquest colomí tan aviat s'enlaira com fa vols rasants. Pum! O hauria de dir Poum!